Get the Flash Player to see this player.
Apgāda un redakciju adrese:
Tallinas ielā 40,
Rīga, LV – 1001,
e-pasts: redakcija@ziliteunezis.lv
tel. 28619786

„ZĪLĪTE” – ŽURNĀLS BĒRNIEM PAR DABU

Žurnāla 1. numurs iznāca 1958. gada augustā, un „Zīlīte” ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas bez pārtraukuma apciemojis lasītājus visus šos gadus. Tātad vispirms tagadējo lasītāju vecmāmiņas un vectētiņus, tad mammas un tētus un tagad jau mazbērnus. Kaut gan pēdējos gados „Zīlītes” lasītāju pulkam sāk piepulcēties arī 50. gadu lasītāju mazmazbērni.
„Labdien, zēni un meitenes! Vispirms iepazīsimies. Es esmu „Zīlīte”. Apciemošu jūs kā ziemu, tā arī vasaru reizi mēnesī. Neprasīšu cienastu, kā citas zīlītes, manas pusmāsas, dara, bet gluži otrādi – atnesīšu jaukas bildes, pasakas, stāstus un dzejoļus.”
Tā „Zīlīte” bērnus uzrunāja 1958. gada rudenī, pirmoreiz ar viņiem tiekoties. Un šajā uzrunā īsi arī izklāstīta jaunā žurnāla darbības programma, kas gadu gaitā gan vairākas reizes mainījusies, mainoties galvenajiem redaktoriem.

„Zīlītes” vēsturē pavisam bijuši četri redaktori. Tagad darbu turpina jau piektais redaktors.
1. redaktore (1958 – 1987) bija žurnāliste Inese Spura. No šiem žurnāla gadiem visvērtīgākās ir literārās publikācijas. Savus darbus bērniem žurnāla slejās publicējuši daudzi latviešu rakstnieki: Ojārs Vācieties, Imants Ziedonis, Māris Čaklais, Ārija Elksne, Žanis Grīva, Valdis Lukss, Jūlijs Vanags, Laimonis Vāczemnieks, Māra Zālīte, Vitauts Ļūdēns, Viks, Jānis Baltvilks, Leons Briedis u.c. Dažādos gados redakcijā kā štata darbinieki strādājuši rakstnieki: Ojārs Vācietis, Laimonis Vāczemnieks, Valdis Grenkovs, Jānis Plotnieks un mākslinieki: Rūdolfs Jansons, Velta Toropina, Anita Kreituse.


No 2. redaktores (1987 – 1999), žurnālistes Dainas Oliņas laika „Zīlītes” vēsturē noteikti paliks:

 • 1989. gada marta numurs ar komiksu „Mums būs bēbis!” (Vairāk pazīstams ar nosaukumu „Seksa Zīlīte”).
 • Jāņa Baltvilka veidotās „Zaļās lapas” un tematiskie numuri par dabu: „Putnu Zīlīte”, „Purva Zīlīte”, „Vasaras Zīlīte”, „Rezervātu Zīlīte”, „Upju Zīlīte”, „Kukaiņu Zīlīte” u.c.
 • Grāmatiņu sērijas - „Zīlītes” bibliotēka uzsākšana 1991. gada septembrī ar Māra Runguļa veidoto folkloras krājumu „Spoku stāsti”.
 • Sākotnējā „Zīlītes” pielikuma maziem bērniem – „Ezis” – kā atsevišķa žurnāla regulāra izdošana, sākot no 1992. gada janvāra.
 • 3. „Zīlītes” redaktors (1999 – 2003), dzejnieks Jānis Baltvilks pilnīgi izmainīja izdevuma gaitu un kopš 1999. gada novembra tas iznāk kā žurnāls bērniem par dabu, saglabājot literārās lappuses.

  4. „Zīlītes” redaktors (2003 – 2013), rakstnieks Māris Rungulis turpināja žurnālu veidot kā izdevumu bērniem par savvaļas dzīvniekiem un mājdzīvniekiem, par augiem, kokiem un kukaiņiem. Īpašs akcents bija plašās ekskursijas uz mūsu planētas citiem kontinentiem, kā arī daudzās atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem.
  Savukārt nodaļā „Daba iedvesmo” ik mēnesi bija atrodami latviešu rakstnieku jaunākie stāsti, dzejoļi, pasakas, latviešu komponistu dziesmu pirmpublicējumi. Literāro lappušu ilustrēšanā piedalījās mākslinieki: Anita Paegle, Ilze Dambe, Irēna Lūse, Vita Lēnerte, Juris Petraškevics, Signe Ērmane – Ļitvina, Gundega Muzikante, Agija Staka u.c.

   

  5. „Zīlītes” (pašreizējais) redaktors, zoologs Andris Piterāns, apņemas saglabāt žurnāla dabas ievirzi, sola lasītājiem plašāku tēmu loku un arī iepazīstināt ar praktiskiem uzdevumiem, kur katrs pats varēs „izmēģināt roku” viena vai otra uzdevuma vai eksperimenta veikšanā..

   

  „EZIS” – ŽURNĀLS MAZIEM BĒRNIEM

  „Ezis” – jau otro gadu desmitu dodas pie lasītājiem visu gadu, nemaz neguļot ziemas miegu! Ko tad „Ezis” dara? Ieinteresē par tuvieni un tālieni, sevi un citiem, ikdienišķo un brīnumaino, rosina bērnu un pieaugušo jūtas, iztēli, prātu, palīdz vecākiem, vecvecākiem, audzinātājiem atbildēt uz 1000 jautājumiem, māca just, domāt, burtot, skaitīt, izkrāsot, zīmēt, līmēt, minēt mīklas, saudzēt dabu, atšķirt labu no ļauna un, galvenais, mīlēt dzīvi un dzīvību, tuvina bērnus dabai, pieaugušos bērniem, autorus lasītājiem, prātu jūtām, pulcina labākos Latvijas māksliniekus, rakstniekus, fotogrāfus, aicina katru, arī visjaunāko, savu draugu piedalīties lappušu veidošanā, samīļo ikvienu, kura rokās nonāk! Žurnāls ir dzimis Atmodas laikā (1991), īstenojot vajadzību pēc brīva, saturīga, emocionāla, krāsaina, interesanta izdevuma pavisam mazajiem. Tā izcelsme meklējama žurnālā „Zīlīte”, ar kuru tam saglabājies ciešs sakars, kura pamatā ir atbildība bērna jūtu un intelekta veidošanā un tuvs autoru loks. Žurnāla pirmais un ilggadējais galvenais redaktors (1991 – 2003) bija Māris Rungulis. Kopš 2004. gada janvāra „Eža” galvenā redaktore ir rakstniece Māra Cielēna. Autoru lokā vienmēr bijuši rakstnieki Jānis Baltvilks, Māris Rungulis, Vitauts Ļūdēns, Inese Zandere, Juris Zvirgzdiņš, Pēters Brūveris, Ieva Samauska, Māra Cielēna; mākslinieki: Dzintra Aulmane, Aija Zīle, Ilze Dambe, Ilze Ramane, Gundega Muzikante, Anita Paegle, Anita Kreituse, Anda Strautniece, Irēna Lūse, Juris Petraškēvics, Aivars Rušmanis, Modris Adumāns u.c. Gadu gaitā „Ezis” ar saviem autoriem viesojies daudzos Latvijas bērnudārzos, skolās, bibliotēkās, kultūras namos, grāmatu un preses izdevumu svētkos.

  APGĀDS „ZAĻAIS CIRCENIS”

  Apgāds – SIA „Zaļais circenis” – pašlaik izdod vienīgi žurnālus: „Zīlīte” un „Ezis”. SIA „Zaļais circenis” dibināts 1996. gadā, lai privatizētu Valsts „Apgādu Zīlīte” – abu jau iepriekš minēto žurnālu izdevēju.

   

  „Zaļais circenis” savos pirmos pastāvēšanas gados turpināja ne tikai žurnālu izdošanu, bet arī grāmatu sērijas „Zīlītes bibliotēka” un „Eža bibliotēka”. Kopumā abās sērijās iznākušas šādas grāmatas:


  1991.

  Spoku stāsti / savācis un sakārt. Māris Rungulis ; il. Anna Marta Kreituse. - Rīga : Zīlīte, 1991. - 56 lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Baltvilks, Jānis. Mana putnu grāmata / zīm. Dainis Rožkalns. – Rīga : Zīlīte, 1991. - 15 lpp. - (Zīlītes bibliotēka)


  1992.

  Ausainīši /Ausainīšus novērojis Māris Rungulis ; zīm. Aija Jasūna. - Rīga : Zīlīte, 1992. - 32 lpp. : il. - (Eža bibliotēka)

  Baltvilks, Jānis. Sienāži un zvaigznes : trīsteikumstāstiņi / il. A. Jansone. - Rīga : Zīlīte, 1992. - 31, [1] lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka)

  Burbuļmātei deguns garš : skaitāmpanti /savācis un sakārt. Māris Rungulis ; māksl. Aivars Rušmanis. - Rīga : Zīlīte, 1992. - 64 lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Spoku un joku stāsti.2.krāj. : bērnu folklora /savācis un sakārt. Māris Rungulis. - Rīga : Zīlīte, 1992. - 56 lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Tīrmanis, Ilmārs. Vergi, kalpi, draugi : deviņi stāstiņi par mājkustoņiem / foto Andris Eglītis. – Rīga: Zīlīte, 1992. – 29, [2] lpp.- (Zīlītes bibliotēka)


  1993.

  Baltvilks, Jānis. Krūmu krāmu jēru jūra : dzejoļi bērniem / il. Laima Eglīte. - Rīga : Zīlīte, [1993]. - 45, [3] lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Rungulis, Māris. Balti putu viļņi lēkā : grafiski dzejoļi bērniem / māksl. Inese Mailīte. - Rīga : Zīlīte, 1993. - [15] lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Kopštāls, Dins. "ZLO". Zināmi lidojošie objekti: modeļu grāmata. – Rīga: Zīlīte, 1993. – 16 lpp.

  Žeļezņikovs, Vladimirs. Putnubiedēklis : garstāsts / no krievu val. tulk. Māris Rungulis ; grām. ilustrēta ar kadriem no Rolana Bikova filmas. - Rīga : Zīlīte, 1993. - 189, [1] lpp. - [8] lpp. il.


  1994.

  Baltvilks, Jānis. Sīksolīte un lamzaks : dzejoļi bērniem / māksl. Anita Paegle. - Rīga : Zīlīte, 1994.- 47, [1] lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Ežu pasakas, ko sacerējuši un ilustrējuši bērni /veidojis Māris Rungulis. - Rīga : Zīlīte, 1994. - 31, [1] lpp. : il. - (Eža bibliotēka)

  Kaķis lēca smēdē : skaitāmpanti /savācis un sakārt. Māris Rungulis ; māksl. Rita Laima Krieviņa. - Rīga : Zīlīte, 1994. - 60, [3] lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  1995.

  Dimants, Normunds. Mazā lietuslāse un citas pasakas / il. Liāna Šulce. - Rīga : Zīlīte, 1995. - 31 lpp. : il. – (Zīlītes bibliotēka )

  Atgadījums manā dzīvē : Latvijas bērnu 100 stāsti : [krāj.] / atlasījis un sakārt. Māris Rungulis ; māksl. Ģ.Boronovskis. - Rīga : Zīlīte, 1995. - 109, [2] lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )


  1996.

  Joku stāsti : Bērnu folkloras un piedzīvojumu krāj. /savācis un sakārt. Māris Rungulis; māksl. Anita Kreituse. - Rīga : Zīlīte, 1996. - 38, [1] lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Lapsas Rudītes piedzīvojumi : pēc latviešu tautas pasakām / sast. Māris Rungulis; māksl. Irēna Lūse. – Rīga: Zīlīte, 1996. – 31, [2] lpp. – il. – (Eža bibliotēka)


  1998.

  Baltvilks, Jānis. Ķirzaku pils : īsstāstiņi par dabu / māksl. Ilze Dambe . - Rīga : "Zaļais circenis", 1998. - Rīga : "Zaļais circenis", 1998. - 31, [1] lpp. - il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Neimane, Daiga. Strazdiņa, Elga. Pļavu puķes : izkrāso pats. - Rīga: Zaļais circenis, 1998. - 15, [1] lpp. - il. – (Eža bibliotēka)


  1999.

  Baltvilks, Jānis. Purva burvis: dzejoļi bērniem / māksl. Anita Paegle. - Rīga : Zaļais circenis, 1999. - 48 lpp. : il. - (Zīlītes bibliotēka )

  Rungulis, Māris. Pele un karamele: atskaņu mīklas par dabu / māksl. Irēna Lūse. - Rīga : Zaļais circenis, 1999. - 21, [1] lpp. : il. – (Eža bibliotēka)

  Rungulis, Māris. Tas, kas lēkā visu nakti : baiļu stāsti / māksl. Agija Staka. - Rīga : apg. "Zaļais circenis", 1999. - 64 lpp. : il. – (Zīlītes bibliotēka )


  2000.

  Rungulis, Māris. Platmales acis : pārsteigumu stāsti / māksl. Agija Staka. - Rīga : "Zaļais circenis", 2000. - 102, [2] lpp. : il. – (Zīlītes bibliotēka)


  2001.

  Rungulis, Māris. Lietus attin bārdu: grafiski dzejoļi bērniem / māksl. Irēna Lūse. – Rīga: Zaļais circenis, 2001. – [16] lpp. : il. – (Eža bibliotēka)